Šalto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka. Žiūrėti čia.

Susisiekite su mumis:

Telefonas: (8~347) 51341
Faksas: (8~347) 53402
El.paštas: info@kedainiuvandenys.lt

UAB „Kėdainių vandenys“

Informuojame

ES parama

Mokėjimai internetu

Informuojame

 

Vandens vartotojų žiniai

 

 

 

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-170 nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

KAINOS VARTOTOJAMS

 

 

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,26

2,73

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,27

1,54

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,33

1,61

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,85

1,03

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,09

1,32

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,7

0,85

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,13

7,42

KAINOS ABONENTAMS

 

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,13

2,58

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

 

 

 

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,44

2,95

Diam. 15

1,05

1,27

Diam. 20

1,56

1,89

Diam. 25

3,85

4,66

Diam. 32

5,27

6,38

Diam. 42

7,85

9,50

Diam. 50

17,26

20,88

Diam. 65

20,72

25,07

Diam. 80

24,05

29,10

Diam. 100

29,77

36,02

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,11

0,13

 

 

 

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,66

8,06

 

 

Vandens kokybė.  Žiūrėti čia.

Viešieji pirkimai

 

Planuojami pertrūkiai ir kiti pokyčiai. Žiūrėti čia.

 

Avarijos. Žiūrėti čia.

Dėl nuotekų transportavimo

 

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys:

 

UAB „Kėdainių butai“, tel. 8 347 61679

Žydrūnas Dzikas, tel. 8 616 81901

 

Ramūnas Kalina, tel. 8 685 77992