UAB „Kėdainių vandenys“

Informuojame

ES parama

Mokėjimai internetu

Apie mus

Viešieji pirkimai

 

                 Teikiamos paslaugos

 

·     Geriamojo vandens tiekimas.

·     Nuotekų tvarkymas.

·     Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas.

·     Kitos paslaugos:

o     Projektuoja, tiesia vandentiekio ir nuotekų vamzdynus.

o     Jungia prie vandentiekio ir nuotakyno.

o     Nuomoja specialiuosius automobilius ir mechanizmus.

o     Atlieka paviršinio vandens ir nuotekų laboratorinius tyrimus.

o     Įrengia, tikrina ir taiso vandens skaitiklius.

o     Atkiša ir praplauna buitinių ir paviršinių nuotekų lauko tinklus.

o     Išveža buitines nuotekas asenizaciniu automobiliu.

o     Aptarnauja individualius ar grupinius buitinių nuotekų valymo įrenginius.