Kainos

Kainos nuo 2019-02-01

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 21 d. nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1d.

 

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,20

2,66

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,00

1,21

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,20

1,45

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,41

1,71

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,90

1,09

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,07

1,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,16

1,40

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,74

0,90

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,07

1,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,52

7,89

 

KAINOS ABONENTAMS

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,07

2,50

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,00

1,21

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,07

1,29

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,49

0,59

nuotekų valymo, Eur/m3

0,37

0,45

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,21

0,25

     

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,07

1,29

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,49

0,59

nuotekų valymo, Eur/m3

0,37

0,45

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,21

0,25

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,59

3,13

Diam. 15

1,12

1,36

Diam. 20

1,66

2,01

Diam. 25

4,08

4,94

Diam. 32

5,59

6,76

Diam. 42

8,34

10,09

Diam. 50

18,33

22,18

Diam. 65

21,99

26,61

Diam. 80

25,53

30,89

Diam. 100

31,60

38,24

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,08

0,10

     

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,29

7,61

Kainos nuo 2017-11-01

 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-170 nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

KAINOS VARTOTOJAMS

 

 

 

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,26

2,73

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,27

1,54

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,33

1,61

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,85

1,03

 

 

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,09

1,32

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,7

0,85

 

 

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,13

7,42

 

KAINOS ABONENTAMS

 

 

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,13

2,58

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

 

 

 

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

 

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,44

2,95

Diam. 15

1,05

1,27

Diam. 20

1,56

1,89

Diam. 25

3,85

4,66

Diam. 32

5,27

6,38

Diam. 42

7,85

9,50

Diam. 50

17,26

20,88

Diam. 65

20,72

25,07

Diam. 80

24,05

29,10

Diam. 100

29,77

36,02

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

 

 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,11

0,13

 

 

 

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,66

8,06

Pastabos: 

Pardavimo kaina   individualių namų vartotojams,  nustatyta apskaitos prietaisui. Jeigu vartotojas turi kelis  įvadinius skaitiklius, jis privalo mokėti tiek pardavimo kainų kiek turi skaitiklių. 

Vartotojams (abonentams), kuriems mobiliosiomis transporto priemonėmis bus išvežamos nuotekos, priklausomai nuo nuotekų išleidimo vietos (valyklose ar kanalizacijos tinklo ruože) prie išvežimo kainos bus pridedamos nuotekų tvarkymo ar  nuotekų valymo kainos.“

Vandens normos neturintiems apskaitos prietaisų

   Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,06 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 4,12 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.

Girdomojo vandens reikmės normos bei   vasaros metu laistymui suvartojamo vandens normos  ir šiltnamių laistymui suvartojamos vandens normos lieka galioti.

 

Girdomojo vandens reikmės normos

 

 

Eil.Nr.

Vandens vartotojas

Vandens norma (l/parai)

Mėnesio norma (m3/mėn.)

1

Žirgas arba arklys

45

1,4

2

Kumeliukas (iki 1,5 m)

27

0,8

3

Melžiama karvė

60

1,8

4

Bulius arba mėsinė kavė

45

1,35

5

Buliukas arba telyčaitė ( iki 2 metų)

18

0,54

6

Paršavedė su paršiukais

42

1,26

7

Bekoninė kiaulė arba meitelis

10,5

0,31

8

Avis arba ožka

7

0,21

 

Vasaros metu šiltnamių laistymui suvartojamos vandens normos

 

 

Eil.Nr.

Šiltnamio plotas (m3)

Suvartojamo laistymui  van,dens  norma (m3/mėn.)

Eil.Nr.

Šiltnamio plotas

(arais)

Suvartojamo laistymui  vandens  norma (m3/mėn.)

1

15

3

12

1

118

2

20

4

13

1,5

27

3

25

5

14

2

36

4

30

5

15

2,5

45

5

35

6

16

3

54

6

40

7

17

3,5

63

7

50

9

18

4

72

8

60

11

19

4,5

81

9

70

13

20

5

90

10

80

15

21

5,5

99

11

90

16

22

6

108

 

 

 

23

6,5

117

 

 

 

24

7

126

 

 

 

25

7,5

135

 

 

 

26

8

144

 

 

 

27

8,5

153

 

 

 

28

9

162

 

 

 

29

9,5

171

 

 

 

30

10

180

 

 

 

31

11

198

 

 

 

32

12

216

 

 

 

33

13

234

 

 

 

34

14

252

 

 

 

35

15

270

 

 

 

36

16

288

 

 

 

37

17

306

 

 

 

38

18

324

 

 

 

39

19

342

 

 

 

40

20

360

 

Šie normatyvai taikomi nepriklausomai nuo kritulių kiekio 2,5 mėnesio šiltnamių laistymo sezonui,

t.y. nuo gegužės 17d. iki rugpjūčio 1d.

 

Vasaros metu laistymui suvartojamo vandens normos (daržui, sodui, gėlynui, vejai)

 

 

Eil Nr.

Sklypo laistomas plotas  arais

Suvartojamo laistymui vandens norma m3/mėn

1

0,5

1

2

1

2

3

1,5

3

4

2

4

5

2,5

5

6

3

6

7

3,5

7

8

4

8

9

4,5

9

10

5

10

11

5,5

11

12

6

12

13

6,5

13

14

7

14

15

7,5

15

16

8

16

17

8,8

17

18

9

18

19

9,5

19

20

10

20

 

Laistymo normatyvai taikomi vasaros sezonui( birželio, liepos, rugpjūčio mėn.), kai faktiniai šių mėnesių kritulių kiekiai neviršija atitinkamų vidutinių. Faktinius kritulių kiekius nustato Dotnuvos agrometeorologijos stotis.

 

PATVIRTINTA:

 

Kėdainių rajono savivaldybės 1998 04 23 Nr. 124 „Dėl apmokestinamųjų vandens suvartojimo normų“