Naujienos

GYVENTOJŲ DĖMESIUI... Informacija...

2020 04 17

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR

NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

2020 m. kovo 27 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje“ paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir nustatė jo sąlygas. Atkreipiame dėmesį, kad, nepaisant šalyje paskelbto karantino, nėra pakeista atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka: vartotojai privalo pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis sutartyse nustatytu terminu, jei sutartyje šis terminas nenustatytas – kiekvieno ataskaitinio mėnesio paskutinę darbo dieną, taip pat geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, todėl Jūsų savalaikis atsiskaitymas už paslaugas yra svarbus užtikrinant šių Jums gyvybiškai svarbių paslaugų nepertraukiamą tiekimą.

 

Informacija

            UAB „Kėdainių vandenys“ sudarys galimybę gyventojams ir įmonėms, kurie bus finansiškai paveikti koronaviruso karantino (tie, kas neteks darbo, eis nemokamų atostogų, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės ar negalės užsiimti individualia veikla ir dėl to negaus pajamų, draudžiama įmonės veikla ir kitaip paveikti dėl karantino) atidėti arba išdėstyti įmokas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

            Gyventojai ir įmonės, kurie galės pasinaudoti įmokų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atidėjimu arba išdėstymu:

1.1.   Įmokos, kurias prašoma atidėti arba išdėstyti, yra susidariusios nuo 2020 m. kovo 1 d. iki karantino pabaigos; 

1.2.    Gyventojai ir įmonės gali prašyti atidėti (ne ilgiau kaip du mėnesius po karantino pabaigos) arba išdėstyti įmokas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – iki 6 (šešių) mėnesių;

1.3.    Gyventojai ir įmonės Bendrovei yra pateikę Prašymą (nurodydamas visas aplinkybes, kurios atsirado dėl karantino) atidėti arba išdėstyti įmokas.

Karantino laikotarpiu gyventojas ir įmonė Prašymą atidėti arba išdėstyti įmokas gali pateikti tik nuotoliniu būdu, t.y. el. paštu abonentai@kedainiuvandenys.lt, paštu Dotnuvos g. 5, Kėdainiai arba telefonu 8 347 55868.

Kiekvienas atvejis bus sprendžiamas individualiai ir bus ieškoma abipusiai geriausio sprendimo.

 

Vartotojus kviečiame pasirūpinti ir padėti vyresnio amžiaus šeimos nariams ar giminaičiams apmokėti sąskaitas, atsisakius išėjimo iš namų ir atsiskaitymo grynaisiais pinigais.

 

Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, todėl Jūsų savalaikis atsiskaitymas už paslaugas yra svarbus užtikrinant šių Jums gyvybiškai svarbių paslaugų nepertraukiamą tiekimą.