Naujienos

Kėdainių miesto, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių...

2020 04 20

Kėdainių miesto, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių kaimų

Gyventojams 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2020 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus (Kėdainių miesto I-sios vandenvietės, esančios Dotnuvos g. 5, Kėdainiai) ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas gyvsidabrio kiekis yra 1,71 µg/l (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 1,0 µg/l).

Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas gyvsidabrio kiekis yra 1,71 µg/l, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių ir Kėdainių rajono savivaldybės administraciją.

UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Ši informacija bus papildyta artimiausiu metu.

Š.m. balandžio 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento sprendimu yra sustabdyta Kėdainių miesto I-sios (Smilgos) vandenvietė ir nurodyta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą (maisto naudojimui), išimtinai leidžiant tiekiamą vandenį naudoti buitinėms reikmėms.

 

UAB „Kėdainių vandenys“ nurodo, kad Vartotojai ir Abonentai nenaudotų geriamojo vandens vartojimui ir maisto ruošimui. Naudoti geriamąjį vandenį galima tik buitinėms reikmėms.

 

 

Administracija