Naujienos

Jakšių k., Kėdainių raj. Gyventojams...

2020 06 02

     Informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2020 d. gegužės 25 d. papildomai paėmė geriamojo vandens tyrimus (Jakšių k., Kėdainių r. ) ir š. m. birželio 2 d gavo Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriaus tyrimų protokolus (mėginių paėmimo data 2020-05-25), kuriuose nustatyta, kad geriamasis vanduo (Jakšių k., Kėdainių r.) atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ benzpireno nustatyto toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertę:

-          benzpireno kiekis-2 (iš gyventojo) yra 0,0030 µg/l (±0,0007µg/l)  (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,010 µg/l).

-          benzpireno kiekis-3 (iš vandens gerinimo stoties) yra 0,0014 µg/l (±0,0003µg/l)  (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,010 µg/l).