Naujienos

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 23 d. dėl staiga iškritusio...

2019 05 24

   Informuojame, kad 2019 m. gegužės 23 d. dėl staiga iškritusio didelio kritulių kiekio įvyko staigus Kėdainių miesto valymo įrenginių hidraulinis apkrovimas. Dėl šios priežasties iš Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių išleidėjo su išvalytu vandeniu į gamtinę aplinką (Nevėžio upę) pateko nedidelis kiekis aktyviojo dumblo.

   Pabrėžiame, jog aktyvusis dumblas nėra nevalytos nuotekos. Aktyvusis dumblas nėra pavojingas ir neturi teršiančių medžiagų.

   Atsižvelgiant į šiuo metu esančią Kėdainių miesto valymo įrenginių technologiją ir esant staigiam iškritusių kritulių kiekiui yra galimybė matyti, kad iš nuotekų valyklos kartu su išbėgančiu išvalytu vandeniu gali išbėgti ir nedidelis kiekis aktyviojo dumblo.

   Šiuo metu Kėdainių miesto valymo įrenginių veikla dirba įprastu rėžimu ir į gamtinę aplinka (Nevėžį) yra išleidžiamas išvalytas vanduo be aktyviojo dumblo priemaišų.