Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro  nuotekų  tinklai, siurblinės, nuotekų  valymo  ir dumblo apdorojimo  įrenginiai

UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 254,85 km nuotekų tinklų (iš  jų 101,1 km Kėdainių mieste) bei 120 nuotekų perpumpavimo siurblinių. Visos surenkamos nuotekos yra valomos nuotekų  valymo įrenginiuose.

UAB  „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 32  nuotekų valymo įrenginius. 2018 m. išvalyta 2856 tūkst.m3 nuotekų iš jų- 2668,1 tūkst.m3 Kėdainių miesto valymo  įrenginiuose.

2018 m.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. I ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

452

13

B. azotas

15

61

18

B. fosforas

2

6,3

0,8

Chloridai

1000

260

246

Sulfatai

300

137

114

Riebalai

10

42

4,5

ChDs

125

908

72

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. II ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

590

9,4

B. azotas

15

78

18

B. fosforas

2

8,9

0,52

Chloridai

1000

278

228

Sulfatai

300

141

124

Riebalai

10

63

1,8

ChDs

125

1075

55

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. liepos mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

909

9,6

B. azotas

15

92

21

B. fosforas

2

11,4

0,68

Chloridai

1000

289

284

Sulfatai

300

170

155

Riebalai

10

37

3,3

ChDs

125

1269

57

 

Dėl nenustatytų teršėjų išleistų didelių kiekių stipriai užterštų nuotekų 2018 m. rugpjūčio mėnesį buvo sutrikdytas Kėdainių miesto valymo įrenginių darbas.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m rugpjūčio mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

560

15

B. azotas

15

110

25

B. fosforas

2

13,6

1,37

Chloridai

1000

311

313

Sulfatai

300

212

188

Riebalai

10

52

2,7

ChDs

125

1072

100

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. rugsėjo mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

1037

42

B. azotas

15

117

38

B. fosforas

2

12,3

2,64

Chloridai

1000

275

265

Sulfatai

300

192

135

Riebalai

10

124

2,4

ChDs

125

1568

157

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. III ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

841

21

B. azotas

15

105

27

B. fosforas

2

12,4

1,5

Chloridai

1000

291

287

Sulfatai

300

190

159

Riebalai

10

69

2,8

ChDs

125

1301

147

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m.IV ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

876

17

B. azotas

15

103

27

B. fosforas

2

11,3

1,01

Chloridai

1000

296

286

Sulfatai

300

153

126

Riebalai

10

58

2,8

ChDs

125

1540

105

 

 

 

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

650,883

14,732

B. azotas

15

83,035

21,922

B. fosforas

2

9,2

0,924

Chloridai

1000

278,05

257,364

Sulfatai

300

152,223

128,448

Riebalai

10

56,310

3,123

ChDs

125

1155,719

79,851

 

2017m.  išleidžiamų iš miesto valymo įrenginių  į Nevėžį rodikliai išskyrus  bendrąjį azotą atitiko keliamus reikalavimus.

Josvainių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

152,108

17,963

 

Kunionių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

45,104

10,572

 

Vainikų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

71,023

14,706

 

Tiskūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

207,221

18,854

 

Nociūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

78,012

13,959

 

Lipliūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

133,021

11,265

 

Sirutiškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

345,396

11,765

 

Labūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

67,325

16,126

 

Aristavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

334,454

14,241

 

Ažytėnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

23,390

6,732

 

Gudžiūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

169,041

13,741

 

Krakių  nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

29,468

9,072

 

Pajieslio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

25,421

12,202

 

Šlapaberžės nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

122,609

8,227

 

Lančiūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

175,088

10,699

 

Akademijos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

111,714

10,844

 

Beržų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

41,701

6,569

 

Dotnuvos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

148,284

12,149

 

Pagirių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

 

54,546

6,645

 

Kaplių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

132,000

6,698

 

Apytalaukio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

162,902

16,011

 

Šėtos mokyklos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

34,663

5,310

 

Pavermenio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

202,960

7,030

 

Surviliškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

29

363,137

15,737

 

 

 

Dumblo tvarkymas

Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų- skystojo dumblo, kuriame yra ne tik  daug naudingųjų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą Kėdainiuose miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2014 m. pradėti eksploatuoti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose sukurti pajėgumai Kėdainių miesto nuotekų valykloje bei Josvainiuose ir Akademijoje esančiose valyklose susidariusiam dumblui tvarkyti.

                             Iki 2014 m. dumblas buvo sausinamas filtpresais ir vežamas į dumblo kaupimo-sandėliavimo aikšteles. Nuo 2014 m. pradėjus eksploatuoti naujus dumblo apdorojimo įrenginius dumblas yra pūdomas, po to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje iki 96% sausumo. Išdžiovintas dumblas kraunamas į maišus ir sandėliuojamas dumblo sandėlyje. Per metus susandėliuojama virš 600  tonų  dumblo granulių.