Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro  nuotekų  tinklai, siurblinės, nuotekų  valymo  ir dumblo apdorojimo  įrenginiai

UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 254,85 km nuotekų tinklų (iš  jų 101,1 km Kėdainių mieste) bei 117  nuotekų perpumpavimo siurblinių. Visos surenkamos nuotekos yra valomos nuotekų  valymo įrenginiuose.

UAB  „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 32  nuotekų valymo įrenginius. 2017m. išvalyta 3702 tūkst.m3 nuotekų iš jų- 3518 tūkst.m3 Kėdainių miesto valymo  įrenginiuose.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

466,4

12,2

B. azotas

15

71,6

22,5

B. fosforas

2

8,1

0,8

Chloridai

1000

251,1

235,9

Sulfatai

300

157,4

143,6

Riebalai

10

59,6

1,8

ChDs

125

938,3

72,2

 

2017m.  išleidžiamų iš miesto valymo įrenginių  į Nevėžį rodikliai išskyrus  bendrąjį azotą atitiko keliamus reikalavimus.

Josvainių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

61,8

17,6

 

Kunionių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

19,2

8,9

 

Vainikų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

121,9

8,2

 

Tiskūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

61,2

15,5

 

Nociūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

45,2

5,4

 

Lipliūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

50,5

8,1

 

Sirutiškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

160,2

13,1

 

Labūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

46,3

11,7

 

Aristavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

165,5

9,9

 

Ažytėnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

16,7

6,8

 

Gudžiūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

270,7

9,5

 

Krakių  nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

20,4

7,6

 

Pajieslio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

14,4

8,7

 

Šlapaberžės nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

94,8

9

 

Lančiūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

128,9

6,7

 

Akademijos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

120,1

11,5

 

Beržų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

19,4

8,2

 

Dotnuvos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

74,1

8,2

 

Pagirių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

 

41,2

5,7

 

Kaplių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

109,4

6,7

 

Apytalaukio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

180,6

8,4

 

Šėtos mokyklos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

108,3

7,3

 

Pavermenio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

124,1

6,6

 

Surviliškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai

2017 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

29

324,8

6,1

 

2018 m.

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. I ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

452

13

B. azotas

15

61

18

B. fosforas

2

6,3

0,8

Chloridai

1000

260

246

Sulfatai

300

137

114

Riebalai

10

42

4,5

ChDs

125

908

72

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. II ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

590

9,4

B. azotas

15

78

18

B. fosforas

2

8,9

0,52

Chloridai

1000

278

228

Sulfatai

300

141

124

Riebalai

10

63

1,8

ChDs

125

1075

55

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. liepos mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

909

9,6

B. azotas

15

92

21

B. fosforas

2

11,4

0,68

Chloridai

1000

289

284

Sulfatai

300

170

155

Riebalai

10

37

3,3

ChDs

125

1269

57

 

Dėl nenustatytų teršėjų išleistų didelių kiekių stipriai užterštų nuotekų 2018 m. rugpjūčio mėnesį buvo sutrikdytas Kėdainių miesto valymo įrenginių darbas.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m rugpjūčio mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

560

15

B. azotas

15

110

25

B. fosforas

2

13,6

1,37

Chloridai

1000

311

313

Sulfatai

300

212

188

Riebalai

10

52

2,7

ChDs

125

1072

100

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. rugsėjo mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

1037

42

B. azotas

15

117

38

B. fosforas

2

12,3

2,64

Chloridai

1000

275

265

Sulfatai

300

192

135

Riebalai

10

124

2,4

ChDs

125

1568

157

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. III ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

841

21

B. azotas

15

105

27

B. fosforas

2

12,4

1,5

Chloridai

1000

291

287

Sulfatai

300

190

159

Riebalai

10

69

2,8

ChDs

125

1301

147

 

Dumblo tvarkymas

Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų- skystojo dumblo, kuriame yra ne tik  daug naudingųjų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą Kėdainiuose miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2014 m. pradėti eksploatuoti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose sukurti pajėgumai Kėdainių miesto nuotekų valykloje bei Josvainiuose ir Akademijoje esančiose valyklose susidariusiam dumblui tvarkyti.

 

Iki 2014 m. dumblas buvo sausinamas filtpresais ir vežamas į dumblo kaupimo-sandėliavimo aikšteles. Nuo 2014 m. pradėjus eksploatuoti naujus dumblo apdorojimo įrenginius dumblas yra pūdomas, po to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje iki 96% sausumo. Išdžiovintas dumblas kraunamas į maišus ir sandėliuojamas dumblo sandėlyje. Per metus susandėliuojama virš 600  tonų  dumblo granulių.

.