Įgyvendinti

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas (Nr.2002/LT/16/P/PE/009)

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas:

 žingsnis į mūsų gerovę

 

Lietuva yra viena iš šalių, kurioms teikiama parama per Sanglaudos fondą. Lietuva yra parengusi strategiją, nustatančią prioritetinius tikslus ir priemones Sanglaudos fondo tikslų pasiekimui, o taip pat ir apibrėžusi nacionalinę strategiją aplinkosaugos srityje. Visa programa yra sukoncentruota į atliekų ir nuotekų tvarkymą bei vandens kokybės gerinimą ir jo tiekimo infrastruktūros tobulinimą.

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas (2002/LT/16/P/PE/009)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – išplėsti vandens ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, renovuoti senus vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, rekonstruoti miesto valymo įrenginius ir nuotekų siurblines.

Laukiami rezultatai

Sumažės gruntinio vandens užterštumas, nutekamųjų vandenų infiltracija, neapskaitomo vandens kiekis, sumažės eksploatacinės išlaidos, pagerės valymo įrenginių išvalymo rodikliai, bus pagerintas dumblo sausinimas. 

Įgyvendinimo laikas

2003 m. kovo mėn. - 2007 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė

10 400 000 Eurų

Skirta parama

8 840 000 Eurų iš Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų

Savivaldybės lėšos

1 560 000 Eurų  iš UAB ,,Kėdainių vandenys“ lėšų

 

INFORMACIJA APIE ES SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO 

„KĖDAINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA, NUOTEKŲ IR VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IŠPLĖTIMAS“

(Nr. 2002/LT/16/P/PE/009)

ĮGYVENDINIMĄ

 

Ši projektas yra skirtas pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas Kėdainių mieste ir aplinkinėse vietovėse, įskaitant naują nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, siurblinių atnaujinimą ir paslaugų išplėtimą iki Babėnų. Vandentiekio ir nuotekų siurblinių statyba bei rekonstrukcija sumažins energijos sunaudojimą, pagerins patikimumą, sumažins avarijų padarinių likvidavimo kaštus, sumažins užterštumo riziką. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų išplėtimas sumažins gruntinio vandens užterštumą, potencialią riziką sveikatai dėl vandens sukeliamų ligų, nebekels grėsmės gyventojų sveikatai.

 

 

Procentais

Lėšos,

eurais

Projekto vertė

100 %

10.400.000

Sanglaugos fondo dalis

65 %

6.760.000

LR biudžeto dalis*

35 %

3.640.000

 

* LR biudžeto dalį sudaro ir UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos.

UAB „Kėdainių vandenys“ savo dalies apmokėjimui įgyvendinat projektą yra paėmusi 6.356.000 litų ilgalaikę (7metų) paskolą.

 

ĮGYVENDINTOS PROJEKTO APIMTYS:

I dalis. Kėdainių nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas.

Vandentiekio tinklai nutiesti: Vyšnių g., Kosmonautų g., Pergalės g, Elevatoriaus g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Žibuoklių g., Saulėlydžio g., Ąžuolų g., Žibuoklių g., Šviesos g., Daukšos g.), Paobelio gyv. (Nevėžio g., Gėlių g., Lauko g., Kedainių g.), įrengtas diukeris per Nevėžio upę.

Viso vandentiekio tinklų nutiesta - 9.155,22 m.

Pastatytos 2 naujos geriamojo vandens siurblinės, 5 geriamojo vandens siurblinės – rekonstruotos.

Nuotekų tinklai nutiesti: Elevatoriaus g., Kosmonautų g., Ąžuolų g., Daukšos g., Saulėlydžio g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Šviesos g., Ateities g., Žilvičių g., Sodininkų g., Vyšnių g., Jubiliejaus g., Pergalės g., Žibuoklių g., Kanapinsko g., Akacijų g., Jazminų g., Uosių g., Kadagių g., Klevų g., Dvaro g., Tilto g.

Viso nuotekų tinklų nutiesta - 19.135,95 m.

Pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, 2 nuotekų siurblinės – rekonstruotos.

II dalis. Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių našumas 8200 m3/parą. Rekonstruoti valymo įrenginiai pagerins dumblo tvarkymą ir sausinimą. Įrengimai yra su prailgintu aeravimu ir biologiškai skaidomu medžiagų šalinimu, sumažins išleidžiamą BDS5 iki 15 mg/l, azoto iki 15 mg/l ir fosforo iki 2 mg/l kiekį.

Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapas (Nr.2004/LT/16/C/PE/002)

Nemuno vidurupio baseino I paketo eiga Kėdainiuose

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto eiga Kėdainiuose 

Kėdainiuose Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto statybos darbų vertę sudaro virš 16,5 mln Lt (be PVM) Projektavimo darbus čia atlieka UAB „Ekoprojektas“, techninę priežiūrą – UAB „Technik LT“.

Kėdainių projektą sudaro net 10 dalių:

1. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. I dalis – vandentiekio tinklų statyba Aristavos gyvenvietėje;

2. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. II dalis – vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Keleriškėse;

3. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. III dalis – vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Josvainiuose.

4. Josvainių VN plėtra II paketas; (ketinama atsisakyti įgyvendinimo)

5. Vandentiekio ir nuotekyno plėtra Kėdainių rajone. 4 dalis - vandentiekio ir nuotekyno tinkl ų statyba Pelėdnagiuose;

6. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. 5 dalis - vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Vilainiuose

7. Kunionių VN plėtra; (ketinama atsisakyti įgyvendinimo)

8. Vandens ruošyklos rekonstrukcija Kunionyse; (ketinama atsisakyti įgyvendinimo)

9. Nuotekų valyklos rekonstrukcija Kunionyse; (ketinama atsisakyti įgyvendinimo)

10. Vandens ruošyklos rekonstrukcija Aristavoje. (ketinama atsisakyti įgyvendinimo)

Statybos darbai jau yra baigiami „Vandentiekio tinklų statyba Aristavosgyvenvietėje" ir „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Keleriskėse" projektuose. Darbus numatoma baigti šių metų gruodį.

Netrukus turėtų prasidėti darbai Josvainiuose, Pelėdnagių bei Vilainių miesteliuose.  Josvainiuose vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bus: Vytauto, Labūnavos, Vienybės ir Pakrantes gatvėse. Vyksta pasiūlymų vertinimo procedūros, projektų: „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Vilainiuose" ir „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Pelėdnagiuose".Daugiausia lėšų virš 5 mln. Lt skirta vandentiekio ir nuotakyno tinklų statybai Keleriškėse.

Įgyvendinus projektą, Kėdainių gyventojai, gers kokybišką vandenį, nereikės rūpintis nuotekų išvežimu, pagerins savo gamtinę aplinką.

Šis projektas prisidės prie taršos mažinimo, tenkančios Nemunui ir Baltijos jūrai. Sumažins dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, padidės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventoju skaičius ir bus pagerinta projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybė.

             Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra vienas iš penkių vandentvarkos projektų, kurie šiuo metu įgyvendinami Lietuvoje.  Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004 – 2009 m. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės  savivaldybėse.  Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 proc. projekto vertės).

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

 

Projekto pristatymas

 

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

 

PROJEKTO PRISTATYMAS

 

Projektas apima  45 gyvenamuosius objektus – miestus ir gyvenvietes - 12 Lietuvos savivaldybių (Jurbarko rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Marijampolės, Panevėžio miesto ir rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono) ir tęsis trejus metus. 

 

Į vandentvarkos projektą bus investuota per 220 mln. litų ES ir per 44 mln. litų Lietuvos lėšų. 

 

Anot Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus K. Tumino, šis projektas naudingas visuomenei, tiesiogiai jo naudą pajus per 400.000 žmonių. Bus išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, sumažinta tarša, patenkanti į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių,  sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika. Įgyvendinus projektą daugiau gyventojų centralizuotai gaus vandentvarkos paslaugas bei pagerės Nemuno vidurupio baseino teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybė. 

 

Projekto ekspertų grupės vadovas R. Reventas žadėjo, kad projekto metu bus pastatyti arba atnaujinti 6 nuotekų valymo, 8 vandens gerinimo įrenginiai, nutiesta 184 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 146 km naujų vandentiekio tinklų, atnaujinta 57 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytos ar atnaujintos 39 nuotekų bei 3 vandentiekio siurblinės. 

 

Projekto techninę priežiūrą ir paramą vykdo Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“, turinčios ilgametę vandentvarkos ūkio darbų patirtį, visuomenės informavimo organizatorius – UAB „Ekspozona“. 

 

Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos projektas - pirmas iš penkių, kuriuos numatoma įgyvendinti visoje Lietuvoje. Vėliau tokie investiciniai projektai bus vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries bei Ventos – Lielupės baseinuose.

Kėdainių rajono savivaldybės dalyvavimas Nemuno vidurupio baseino I paketo projekte

Kėdainių rajono savivaldybės dalyvavimas Nemuno vidurupio baseino I paketo projekte

Projekte numatyti šie darbai:
Rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Aristavos, Vilainių, Josvainių, Pelednagių, Kunionių ir Keleriškių gyvenvietėse;
Nutiesti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Aristavos, Vilainių Pelėdnagių, Keleriškių ir Kunionių gyvenvietėse;
Keleriškų vandentiekio tinklus bei Pelėdnagių ir Keleriškių nuotekų tinklus prijungti prie Kėdainių vandentiekio ir nuotekų tinklų;
Kunionyse įrengti vandens gręžinį ir vandens ruošimo įrenginius;
Juodkaimiuose pastatyti nuotekų siurblinę.
Šiuo metu vykdomi projektavimo darbai. Darbus vykdo UAB „Ekoprojektas".

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas
(2004/LT/16/C/PE/002)

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra vienas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų vandentvarkos projektų, šiuo metu įgyvendinamų Lietuvoje. Panašūs projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos - Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektui yra skirta 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir 44,2 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų (20 proc. projekto vertės). Projektas vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto bei rajono savivaldybėje. Galutiniai paramos gavėjai šiame projekte – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2004 metų liepos 30 d. ir planuojama, jog bus baigtas 2008 metų gruodžio 31 d.

Pagrindiniai projekto tikslai:
Išvalyti nuotekas pagal ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus;
Išvalyti geriamąjį vandenį pagal ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC reikalavimus;
Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklus taip padidinant centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinant projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;
Sumažinti Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklo taršą buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis taip mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos paslaugų. Numatoma, kad iki 2010 metų prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungs daugiau nei trisdešimt tūkstančių gyventojų, o prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungs apie penkiasdešimt tūkstančių žmonių.
Už Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto koordinavimą bei kontrolę atsakinga Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos.
Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora" ir UAB „Arginta".

Bendra informacija apie projektą 

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę"

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004 – 2009 m. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse. Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos lėšų (20 proc. projekto vertės).

Projekto tikslai:

• Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;
• Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
• Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
• Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
• Padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Projektą koordinuoja ir kontroliuoja – Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos.
Projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora" ir UAB „Arginta"

Nemuno baseino projekto pirmasis paketas 2004-2009 m

Nemuno vidurupio baseino projekto pirmasis paketas

Projekto pavadinimas
Nemuno vidurupio baseino projekto pirmasis paketas
Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto tikslas – rekonstruoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotėkų sistemas vienuolikoje savivaldybių: Kelmės, Radviliškio, Panevėžio, Raseinių, Kėdainių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos. Kėdainių rajono savivaldybėje bus rekonstruotos Vilainių, Pelėdnagių, Aristavos, Josvainių ir Keleriškių gyvenviečių vandens tiekimo ir nuotėkų sistemos.
Laukiami rezultatai
Išplėsti vandentiekio ir nuotėkų tinklai Aristavos, Vilainių, Pelėdnagių, Keleriškių, Josvainių ir Kunionių gyvenvietėse.
Įgyvendinimo laikas
2004 – 2009 m.
Projekto finansavimas
176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir 44,2 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų (20 proc. projekto vertės)
Kontaktiniai asmenys
Marius Čepas, Gamybinio techninio skyriaus viršininkas, tel. (8 347) 51341

Kėdainių rajone vandentiekio ir nuotakyno darbai jau įpusėję
„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę"

    

sanglaudos_fondas Apva Hidora arginta
Kėdainiuose Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto statybos darbų vertę sudaro virš 16,5 mln Lt (be PVM) Projektavimo darbus čia atlieka UAB „Ekoprojektas", techninę priežiūrą – UAB „Technik LT".
Kėdainių projektą sudaro 5 dalys:
1. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. I dalis – vandentiekio tinklų statyba Aristavos gyvenvietėje;
2. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. II dalis – vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Keleriškėse;
3. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. III dalis – vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Josvainiuose;
4. Vandentiekio ir nuotekyno plėtra Kėdainių rajone. IV dalis - vandentiekio ir nuotekyno tinkl ų statyba Pelėdnagiuose;
5. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone. V dalis - vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Vilainiuose.

Šiuo metu darbai vyksta Pelėdnagiuose (Miškininkų, Sodų, Koncevičiaus, Ąžuolų gatvėse), Vilainiuose (Beržų, Žemdirbių, Nevėžio, Šaltinio, Rožių, Šiaurinėje, Ledų gatvėse).
Nemuno vidurupio I paketo projekto Vilainiuiose darbų pabaiga planuojama šiais metais rugsėjo mėnesį, Josvainiuose spalį, o Pelėdnagiuose gruodį. Darbų pabaigos datas pasiūlė patys rangovai, kurios dar gali keistis dėl nedėkingų geologinių sąlygų – aukšto gruntinio vandens. Šiuo metu vyksta pasiruošiamieji darbai konkursui dėl antrojo projekto etapo. Kėdainių savivaldybė projekto antrajame etape planuoja tinklų plėtra tik Kėdainių mieste - Kauno, Juodkiškio, Gluosnių, Jonušavos gatvėse.
Statybos darbai „Vandentiekio tinklų statyba Aristavos gyvenvietėje" ir „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Keleriskėse" projektuose jau yra baigti pernai metais.
Įgyvendinus projektą, Kėdainių gyventojai, gers kokybišką vandenį, nereikės rūpintis nuotekų išvežimu, pagerins savo gamtinę aplinką.
Šis projektas prisidės prie taršos mažinimo, tenkančios Nemunui ir Baltijos jūrai. Sumažins dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, padidės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičius ir bus pagerinta projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybė.
Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra vienas iš penkių vandentvarkos projektų, kurie šiuo metu įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004 – 2009 m (EK sprendimu pratęstas iki 2010 pab.). Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse. Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 proc. projekto vertės).

Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-040)

  

PROJEKTAS „KĖDAINIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

PROJEKTO KODAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-040

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, „Aplinka ir darnus vystymasis" prioritetą ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" priemonę.
Pasitelkus Europos Sąjungos fondų lėšas, Kėdainių rajone pradedamos diegti modernios dumblo tvarkymo technologijos, kurios leis sumažinti dumblo grėsmę aplinkai bei užtikrins efektyvesnį žaliųjų atliekų perdirbimą.
Projekto „Kėdainių dumblo adorojimo įrenginių statyba" darbus atliks Jungtinės veiklos grupė: UAB „Laugina", UAB „Manfula" ir „Dorset Green Machines BV". Darbų vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2010-12-10. Per trejus projekto įgyvendinimo metus viso bus atlikta darbų už 22,8 mln. (be PVM). Didžioji dalis lėšų skirta iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Projektas finansuojamas: ES lėšos – 79,97 %, LR valstybės biudžeto lėšos – 9,41 %, Kėdainių rajono savivaldybės lėšos – 5,31 % ir UAB „Kėdainių vandenys" lėšos – 5,31 %.
Projekto metu bus suprojektuoti ir pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, kurių pajėgumas sieks 4250 kg dumblo sausos medžiagos per parą. Kėdainių nuotekų valykloje bus statomi bendri dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo, pūdymo ir džiovinimo įrenginiai, o Kėdainių ir Josvainių nuotekų valyklose – gravitaciniai šių nuotekų valyklų dumblo tankintuvai.
Kėdainiai yra vienas iš Kauno apskrityje numatytų regioninių dumblo tvarkymo centrų. Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai aptarnaus Kėdainių m., Josvainių bei Akademijos gyvenviečių nuotekų valyklas, bendrai tvarkant jose susidarantį dumblą.
Lietuvoje aktyviai sprendžiamos aplinkosauginės problemos. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama centralizuotam buitinių nuotekų surinkimui bei valymui. Viena iš aktualiausių bėdų – iš nuotekų susidarančio dumblo tvarkymas ir panaudojimas. Netinkamai tvarkomas dumblas kelia pavojų aplinkai, teršia orą, vandenį ir dirvožemį, todėl statyti dumblo apdorojimo įrenginius yra neišvengiama būtinybė.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose) (Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-086)

  

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KĖDAINIŲ RAJONE (JOSVAINIUOSE, VAINOTIŠKIUOSE)"
PROJEKTO KODAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-086

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)" yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Stuktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis.
Projektas apima Kėdainių rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Siekiant pagerinti prastą vandenvarkos ūkio padėtį bei didinti centralizuotų vandentvarkos paslaugų prieinamumą, projekte numatoma išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas Kėdainių raj. Josvainių ir Vainotiškių gyvenvietėse. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra numatoma Josvainių ir Vainotiškių gyvenviečių gatvėse, kurios neturi centralizuotų vandentiekio ir nuotekio tinklų. Šių rajonų gyventojai buitiniams poreikiams naudoja šulinių vandenį, nuotekas išleidžia į aplinką.
Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projekto įgyvendinimas geriausia užtikrintų gyventojus aprūpinimą kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymą.
Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)" sudaryta 2011-07-01 tarp UAB „Kėdainių vandenys" ir UAB „Kortas". Rangos sutarties vertė yra 3.255.260,72 Lt be PVM, kurią sudaro: ES lėšos - 84,75 %, LR valstybės biudžeto lėšos – 9,97 % ir Kėdainių rajono savivaldybės lėšos – 5,28 %.
Numatomas sutarties darbų baigimo laikas 2013-06-18 ir 12 mėnesių pranešimų apie defektus laikotarpis (nuo perėmimo pažymos (statinio pripažinimo tinkamu naudoti) išdavimo datos). Buvo atliktas ir papildomas pirkimas, todėl 2013-03-14 su UAB „Kortas" buvo sudaryta rangos darbų sutartis dėl papildomų darbų Josvainiuose. Atlikus papildomo pirkimo darbus nuotekų tinklai bus pakloti Topolių g. ir Labūnavos g. (nuo Topolių g. iki Kėdainių g.). Papildomo pirkimo darbų pabaiga numatoma 2013 m. gruodžio mėnesį.
Josvainiuose numatoma išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose gatvėse: Liepų g., Alyvų g., Nevėžio g., Vyšnių g., ir dalyje Rytų g., Sodų g. ir nuotekų tinklai - Topolių g. ir Labūnavos g. (nuo Topolių g. iki Kėdainių g.).
Vainotiškiuose numatoma išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose gatvėse: Vainotiškių g., Kranto g., Rožių g. ir nuotekų tinklai - Ežero g. ir Lakštingalų g.
Įgyvendinus projektą bus išspręstas kokybiškų vandentvarkos paslaugų teikimas į projektą įtrauktose gyvenvietėse, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerėtų ekologinė situacija.

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Paobelyje (Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0018)

  

PROJEKTAS „NAUJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA PAOBELYJE"
PROJEKTO Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0018

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Paobelyje" yra finansuojamas Europos Sąjungos stuktūrinių fondų paramos bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą" ir UAB „Kėdainių vandenys" lėšomis.
Projektas apima Kėdainių rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Siekiant pagerinti prastą vandenvarkos ūkio padėtį bei didinti centralizuotų vandentvarkos paslaugų prieinamumą, projekte numatoma išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas Kėdainių raj. Paobelio kaime. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra numatoma Paobelio kaimo gatvėse, kurios neturi centralizuotų vandentiekio ir nuotekio tinklų. Šio kaimo gyventojai buitiniams poreikiams naudoja šulinių vandenį, nuotekas išleidžia į aplinką.
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Paobelyje" prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymo strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus geriamojo vandens tiekimą Kėdainių rajono gyventojams.
Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis atsipirkimo ir prieinamumo principais, prisidedant prie vandens ir nuotekų šalinimo kainų politikos kūrimo.
Ekonominiu ir ekologiniu požiūriais efektyvios technologijos mažins aplinkosaugos priemonių savaikainą ir paslaugų kainą. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.
Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Paobelyje" sudaryta 2013-10-18 tarp UAB „Kėdainių vandenys" ir jungtinės veiklos grupės UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba". Rangos sutarties vertė yra 1.703.536,83 Lt be PVM, kurią sudaro: 95 % LR valstybės biudžeto lėšos ir 5 % Kėdainių rajono savivaldybės lėšos.
Numatomas sutarties darbų baigimo laikas 2015-06-12.
Paobelyje numatoma išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose gatvėse: Obelės g., Kranto g., Akloji g., Lakštingalų g., Nevėžio g., Rožių g. ir nuotekų tinklus - Gėlių g. ir Kėdainių g.
Vykdant projektą planuojama nutiesti apie 1,971 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 3,83 km naujų nuotekų tinklų. Numatyta, kad 77 būstams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų ir 103 būstams prie naujai nutiestų nuotekų tinklų.
Įgyvendinus projektą bus išspręstas kokybiškų vandentvarkos paslaugų teikimas į projektą įtrauktose Paobelio gyvenvietės gatvėse, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerėtų ekologinė situacija.