Naujienos

KUNIONIŲ K., PAALUONIO K. IR ANGIRIŲ K., KĖDAINIŲ RAJ. Gyventojams

2021 07 12

KUNIONIŲ K., PAALUONIO K. IR ANGIRIŲ K., KĖDAINIŲ RAJ.

 

Gyventojams

2021-07-12 d.

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ š.m. birželio 22 d. – liepos 1 d. atliko geriamojo vandens tyrimus Kėdainių raj. Kunionių k., Paaluonio k., Angirių k. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio boro parametro vertės, t.y. Kunionių k. nustatytas boro kiekis yra 1,33 mg/l , Paaluonio k.,  nustatytas boro kiekis yra 1,21 mg/l ir Angirių k. nustatytas boro kiekis yra 1,2 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama boro norma iki 1,0 mg/l.

Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas padidėjęs boro kiekis, UAB „Kėdainių vandenys“ informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono savivaldybę.

UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

Teritorinei valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius, kad geriamojo vandens tiekimas ir vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informuos geriamojo vandens vartotojus.

Šiuo metu Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba geriamojo vandens tiekimo nėra uždraudusi ar apribojusi. 

 

 

Administracija