Naujienos

Bartkūniškio k. Kėdainių raj. Gyventojams (2)

2021 07 15

BARTKŪNIŠKIO K. KĖDAINIŲ RAJ.

 

Gyventojams

 

     Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2021-07-08 d. atliko geriamojo vandens tyrimus Bartkūniškio k., Kėdainių r. pas gyventojus ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas nikelio kiekis yra 0,052 mg/l (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,02 mg/l).

      UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant 2021-07-09 d. atliko pakartotiną mėgino tyrimą ir nustatė, kad Bartkūniškio gyvenvietėje vandenvietėje ir pas gyventoją nikelio vertė yra <0,01 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,02 µg/l.

 

 

 

Administracija