Naujienos

Saviečių ir Vainikų k. Kėdainių raj. gyventojams

2021 07 20

SAVIEČIŲ IR VAINIKŲ K. KĖDAINIŲ RAJ.

 

Gyventojams

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Saviečių ir Vainikų k., Kėdainių r. pas gyventojus ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas nikelio kiekis yra 0,074 mg/l ir 0,025 mg/l (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,02 mg/l).

      Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas padidėjęs nikelio kiekis, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono savivaldybę.

   UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant 2021-07-19 d. išsiuntė darbuotojus paimti pakartotiną mėginį ir nuvežti ištirti į LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratoriją.

   Pažymime, kad didelė tikimybė, kad pas gyventoją naudojamas nikeliuotas vandens čiaupas ir mėginio ėmimo metu nikelis pateko į geriamą vandenį. Toks atvejis nėra pirmas, bet visada atlikus pakartotiną nikelio tyrimą viršijimas nebuvo nustatytas.

  UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie konkrečius veiksmus ir gautus rezultatus papildomai informuosime artimiausiu metu.

 

Teritorinei valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius, kad geriamojo vandens tiekimas ir vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informuos geriamojo vandens vartotojus.

Šiuo metu Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba geriamojo vandens tiekimo nėra uždraudusi ar apribojusi. 

 

 

Administracija