Naujienos

Saviečių k. Kėdainių raj. gyventojams

2021 07 30

SAVIEČIŲ K. KĖDAINIŲ RAJ. 

Gyventojams 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2021-07-21 d. atliko geriamojo vandens tyrimus Saviečių k., Kėdainių r. vandenvietėje ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Saviečių gręžinyje nustatytas nikelio kiekis yra 0,063 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 0,02 mg/l.

      Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas padidėjęs nikelio kiekis, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono savivaldybę.

   UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant 2021-07-30 d. išsiuntė darbuotojus paimti pakartotiną mėginį ir nuvežti ištirti į UAB „Ekologinis servisas“ tyrimų laboratoriją.

   UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie konkrečius veiksmus ir gautus rezultatus papildomai informuosime artimiausiu metu.

 

Teritorinei valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius, kad geriamojo vandens tiekimas ir vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informuos geriamojo vandens vartotojus.

Šiuo metu Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba geriamojo vandens tiekimo nėra uždraudusi ar apribojusi. 

 

 

Administracija