Naujienos

Saviečių ir Vainikų k. Kėdainių raj. gyventojams

2021 08 04

SAVIEČIŲ IR VAINIKŲ K. KĖDAINIŲ RAJ.

 Gyventojams 

     Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2021-07-13 d. atliko geriamojo vandens toksinius (cheminius) tyrimus Saviečių ir Vainikų k., Kėdainių r. pas gyventojus ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas nikelio kiekis Saviečių k. buvo 74,7 µg/l, o Vainikų – 25,6 µg/l (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 20 µg/l).

      UAB „Kėdainių vandenys“ 2021-07-20 d. atliko pakartotiną mėgino tyrimą ir nustatė, kad Saviečių ir Vainikų k. pas gyventojus nikelio vertė yra <10 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 20 µg/l.

  

Administracija