Naujienos

Bartkūniškio k. ir Krakių mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2021 08 25

BARTKŪNIŠKIO K. IR KRAKIŲ MSTL., KĖDAINIŲ RAJ. 

Gyventojams

2021 m. rugpjūčio 25 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus (Bartkūniškio k. ir Krakių mstl., Kėdainių r.) ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminės bakterijos kiekis yra 7,5x101  (Bartkūniškio k.) ir 3,7x101 (Krakių mstl.) (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama 0).

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

 

 

Administracija