Naujienos

Paaluonio k., Kėdainių raj, gyventojams

2021 09 30

PAALUONIO K., KĖDAINIŲ RAJ.

 

Gyventojams

2021-09-30 d.

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2021 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“  atliko geriamojo vandens tyrimus Kėdainių raj. Paaluonio k. vandenvietėje ir buvo nustatyta, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio boro parametro vertės, t.y. Paaluonio k.,  nustatytas boro kiekis yra 1,3 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama boro norma iki 1,0 mg/l.

Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas padidėjęs boro kiekis, UAB „Kėdainių vandenys“ informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono savivaldybę.

Artimiausiu metu bus paimti pakartotiniai mėginiai ir apie rezultatus informuosime.

 

 

Administracija