Naujienos

Gudžiūnų ir Vikaičių mst;., Kėdainių raj. gyventojams

2021 10 01

GUDŽIŪNŲ IR VIKAIČIŲ MSTL., KĖDAINIŲ RAJ. 

Gyventojams

2021 m. spalio 1d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Gudžiūnų ir Vikaičių mstl., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas drumstumo kiekis yra 30 NTU Vikaičių mslt. pas gyventoją ir 5,3 NTU Gudžiūnų mslt. „Sibenos“ parduotuvėje. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiamas drumstumas 4 NTU.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

 

 

Administracija