Naujienos

Paaluonio k., Kėdainių raj, gyventojams

2021 10 11

PAALUONIO K., KĖDAINIŲ RAJ.

 Gyventojams

2021-10-11 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad 2021 metų spalio 4 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atlikus pakartotiną geriamojo vandens tyrimą Kėdainių raj. Paaluonio k. vandenvietėje, buvo nustatyta, kad geriamasis vanduo atitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio boro parametro vertės, t.y. Paaluonio k.,  nustatytas boro kiekis yra 0,06 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama boro norma iki 1,0 mg/l.

  

Administracija