Naujienos

Gudžiūnų, Šėtos, Songailų ir Saviečių mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2021 10 21

Gudžiūnų, Šėtos, Songailų ir Saviečių  mstl., Kėdainių raj. 

Gyventojams

2021 m. spalio 22 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Gudžiūnų, Šėtos, Songailų ir Saviečių mstl., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Šėtos mslt. „Aibė“ parduotuvėje nustatytas  drumstumo kiekis yra 5,6 NTU, Gudžiūnų mslt. parduotuvėje - 5,3 NTU ir Saviečių mslt. pas gyventoją - 7,3 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas drumstumas 4 NTU, o taip pat Saviečių mslt. pas gyventoją nustatytas amonio kiekis 0,603 mg/l ir Songailų mslt. pas gyventoją - 0,771 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas amonio kiekis 0,5 mg/l.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

 

Administracija