Naujienos

Pajieslio mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 12

Pajieslio mstl., Kėdainių raj. 

Gyventojams

2021 m. lapkričio 12 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2021.11.10 d. UAB„Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinius geriamojo vandens tyrimus Pajieslio mstl., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo dar neatitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminės bakterijos kiekis Pajieslio mstl. pas gyventoją yra <3,0 KSV/100 ml, nors vandenvietėje koliforminių bakterijų skaičius neaptiktas.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. 

Administracija