Naujienos

Paežerių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 12

Paežerių k., Kėdainių raj. 

Gyventojams

2021 m. lapkričio 12 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2021.11.03 d. atliko geriamojo vandens tyrimus Paežerių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Paežerių k. pas gyventoją nustatytas  koliforminių bakterijų skaičius 5 KSV/100 ml, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus 0, o amonio kiekis 0,779 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas amonio kiekis 0,5 mg/l.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. 

Administracija