Naujienos

Krakių mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 17

Krakių mstl., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. lapkričio 17 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2021.11.10 d. atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Krakių mstl. mokykloje ir vandenvietės rezervuare ir nustatė, kad geriamajame vandenyje koliformionių bakterijų skaičius nenustatytas ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ .                   

Administracija