Naujienos

Pajieslio mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 17

Pajieslio mstl., Kėdainių raj. 

Gyventojams

2021-11-17 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Pajieslio mstl., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo ne visur atitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminės bakterijos kiekis gyvenvietėje yra <3,0 KSV/100 ml., mėginiuose iš gręžinio koliforminių bakterijų neaptikta. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimuose koliforminių bakterijų skaičius turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų lapkričio 18 dieną UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Pajieslio mslt. vandens tiekimo linijų plovimo ir dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Pajieslio gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus. 

Administracija