Naujienos

Dėl vandentiekio tinklų plovimo ir chloravimo darbų š. m. gruodžio 1 dieną nuo 10,00 iki 15,00 val. Jakšiuose, Kėdainių r. nebus tiekiamas vanduo.

2021 11 26

Dėl vandentiekio tinklų plovimo ir chloravimo  darbų š. m. gruodžio 1 dieną  nuo 10,00  iki  15,00 val. Jakšiuose, Kėdainių r. nebus tiekiamas vanduo.

Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.                     UAB „Kėdainių vandenys“ Tel. (8-347) 51341; 865041444

Jakšių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021-11-26 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad atlikus tyrimus pagal numatytą geriamojo vandens programinės priežiūros 2021 metų planą, nustatyta, kad Jakšių kaimo gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje koliforminių bakterijų kiekis viršija leistinas Higienos normoje nustatyto geriamojo vandens rodiklio parametro vertes. Nustatytas koliforminės bakterijos kiekis pas gyventoją yra 3,0 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 koliforminių bakterijų neturi būti aptikta.

Vandenyje esančių koliforminių bakterijų skaičius yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

            Pranešame, kad šių metų lapkričio 30 d. – gruodžio 1 dienomis UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Jakšių kaimo vandens tiekimo linijų plovimo ir dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Jakšių kaimo gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

 

Administracija