Naujienos

Paežerių k. Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 30

Paežerių k. Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. lapkričio 30 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2021.11.22 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atliko papildomą geriamojo vandens tyrimą Paežerių k. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų skaičius yra 0 ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams“.

 

Administracija