Naujienos

Pajieslio mstl., Kėdainių raj. gyventojams dėl gruodžio 1-3 dienomis planuojamų darbų.

2021 11 30

Pajieslio mstl., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021-11-30 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Pajieslio mstl., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminių bakterijų kiekis Pajieslio vandens bokšte  yra 4,0 KSV/100 ml., o pas gyventoją 3 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus koliforminių bakterijų skaičius turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų gruodžio 1-3 dienomis UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Pajieslio mslt. vandens bokšto ir tiekimo linijų plovimo bei dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Pajieslio gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

Administracija