Naujienos

Langakių, Jakšių ir Lipliūnų k. Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 01

Langakių, Jakšių ir Lipliūnų k. Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. lapkričio 30 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2021.11.26 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atliko papildomą geriamojo vandens tyrimą Langakių, Jakšių ir Lipliūnų k. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų skaičius yra 0 ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams“.

Administracija