Naujienos

Langakių k., Kėdainių raj. Gyventojams

2021 12 07

Langakių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 7 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Langakių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Langakių k. pas gyventoją nustatytas  drumstumo kiekis yra 5,2 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas drumstumas 4 NTU.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

Administracija