Naujienos

Miegėnų k., Kėdainių raj. gyventojams dėl planuojamų plovimo ir dezinfekavimo darbų

2021 12 08

Miegėnų k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021-12-08 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2021-11-30 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Miegėnų k., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminių bakterijų kiekis Miegėnų k. mokykloje yra 80 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus koliforminių bakterijų skaičius turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų gruodžio 16 dieną (ketvirtadienį)  nuo 10 val. iki 15 val. UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Miegėnų k. tiekimo linijų plovimo bei dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu, laikinai bus nutrauktas geriamo vandens tiekimas.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Miegėnų kaimo gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

Administracija