Naujienos

Vikaičių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 09

Vikaičių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Vikaičių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Vikaičių k. pas gyventoją nustatytas amonio kiekis yra 1,32 mg/l, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas 0,5 mg/l, o taip nustatyta spalva 43 mg/lˉ¹Pt, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiama spalva 30.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šių rodiklių atsiradimo priežastis ir veiksmų šių parametrų vertei atkurti.

Administracija