Naujienos

Langakių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 20

Langakių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 20 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2021.12.10 d. Langakių k. atliko vandens tiekimo linijų plovimo ir dezinfekavimo darbus, po kurių buvo paimti pakartotinai geriamojo vandens tyrimai ir nustatyta, kad Langakių k. geriamajame vandenyje pas gyventoją koliforminių bakterijų neaptikta ir vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ .

Administracija