Naujienos

Kunionių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 20

Kunionių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 20 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2021.12.15 d. atliko Kunionių k. pakartotinus geriamojo vandens tyrimus ir nustatytė, kad Kunionių k. vandenvietėje ir pas gyventoją geriamajame vandenyje koliforminių bakterijų neaptikta ir vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ .

 

Administracija