Naujienos

PAJIESLIO, MIEGĖNŲ IR PAALUONIO K., KĖDAINIŲ RAJ. Gyventojams

2021 12 27

PAJIESLIO, MIEGĖNŲ IR PAALUONIO K., KĖDAINIŲ RAJ. 

Gyventojams

2021 m. gruodžio 27 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad š.m. gruodžio 22 d. UAB „Kėdainių vandenys“ paėmė pakartotinus geriamojo vandens mėginius Pajieslio, Miegėnų ir Paaluonio gyvenvietėse ir nustatyta, kad Pajieslio ir Miegėnų gyvenvietėse geriamajame vandenyje  koliforminių bakterijų neaptikta ir vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“, o Paaluonio k. parduotuvėje geriamo vandens drumstumas 0,34 NTU, kai pagal HN 24:2017 reikalavimus galima 4 NTU.    

 

Administracija