Naujienos

Meironiškių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 30

Meironiškių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 30 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad 2021 metų gruodžio 9 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atlikus pakartotiną geriamojo vandens tyrimą Kėdainių raj. Meironiškių k. pas gyventoją ir nustatyta, kad geriamasis vanduo atitinka Higienos normoje nustatytų  drumstumo parametro vertes: nustatyta drumstumo vertė 1,1 NTU, kai pagal HN 24:2017 leistina vertė yra 4 NTU.

 

Administracija