Naujienos

Langakių k., Kėdainių raj. Gyventojams

2022 02 01

Langakių k., Kėdainių raj. 

Gyventojams

2022 m. vasario 1 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Langakių k. gyventojo pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų skaičius yra 4,0 KSV/100 ml, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  turi būti 0.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

Administracija