Naujienos

Langakiu k., Kėdainių raj. Gyventojams

2022 02 04

Langakiu k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022-02-04 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Langakių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų kiekis Langakių k. Vingio g. pas gyventoją 17 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų vasario 5 dieną  nuo 9 val. iki 18 val. UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Langakių k. tiekimo linijų plovimo bei dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu, laikinai bus nutrauktas geriamo vandens tiekimas.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Langakių kaimo gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų. 

 

Administracija