Naujienos

Lančiūnavos gyvenvietės, Kėdainių raj. Gyventojams

2022 02 04

Lančiūnavos gyvenvietės, Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. vasario 4 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Lančiūnavos gyvenvietės mokykloje ir nustatė, kad drumstumo kiekis yra 4,9 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas drumstumas 4 NTU, o spalva 36 mg/l Pt, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas 30 mg/l Pt.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

 

Administracija