Naujienos

Langakių k. Kėdainių raj. Gyventojams dėl vandens gręžinio remonto, plovimo ir chloravimo darbų 14 - 15 dienomis

2022 02 11

Langakių k. Kėdainių raj.

Gyventojams

2022-02-11 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Langakių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų kiekis Langakių k. vandenvietėje 20 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų vasario 14-15 dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Langakių kaime bus saugiai atliekami geriamojo vandens gręžinio remonto, plovimo ir chloravimo darbai. Darbus vykdys UAB „Hidrogeologija“. Laikinai gali būti nutrauktas geriamo vandens tiekimas.  

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų. 

 

Administracija