Naujienos

Jakšių ir Petkūnų k. Kėdainių raj. Gyventojams

2022 02 17

Jakšių ir Petkūnų k. Kėdainių raj.

Gyventojams

   Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2022 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Petkūnų ir Jakšių k., Kėdainių r. pas gyventojus ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinių (cheminių) geriamojo vandens rodiklių parametro verčių, t.y. Jakšių k. pas gyventoją nustatytas vario kiekis yra 11,3 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 2,0 mg/l, o Petkūnų k. pas gyventoją nustatytas nikelio kiekis 38,9 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 20 µg/l.

    Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių, Kėdainių rajono savivaldybę.

   UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant 2022-02-17 d. išsiuntė darbuotojus paimti pakartotiną mėginį ir nuvežti ištirti į UAB „Ekologinio serviso“ tyrimų laboratoriją.

   Pažymime, kad didelė tikimybė, kad pas gyventojus naudojami nikeliuoti vandens čiaupai ir mėginio ėmimo metu toksinės medžiagos galėjo patekti į geriamą vandenį. Toks atvejis nėra pirmas, bet visada atlikus pakartotiną tyrimą viršijimas nebuvo nustatytas.

  UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie konkrečius veiksmus ir gautus rezultatus papildomai informuosime artimiausiu metu.

 

Teritorinei valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius, kad geriamojo vandens tiekimas ir vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informuos geriamojo vandens vartotojus.

Šiuo metu Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba geriamojo vandens tiekimo nėra uždraudusi ar apribojusi. 

 

Administracija