Naujienos

Lančiūnavos k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 02 17

Lančiūnavos k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. vasario 17 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad 2022 metų vasario 7 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotiną geriamojo vandens tyrimą Kėdainių raj. Lančiūnavos k. mokykloje ir nustatė, kad geriamasis vanduo atitinka Higienos normoje nustatytų  drumstumo ir spalvos rodiklius: nustatyta drumstumo vertė 3,8 NTU, kai pagal HN 24:2017 leistina vertė yra 4 NTU, o spalva 28 mg/l Pt, kai pagal HN 24:2017 yra 30 mg/l Pt.

 

Administracija