Naujienos

Angirių ir Paaluonio k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 02 22

Angirių ir Paaluonio k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. vasario 22 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal 2022 m. programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Angirių ir Paaluonio kaimų vandenvietėse ir nustatė, kad vėl viršijamas boro kiekis: Angirių vandenvietėje 1,22 mg/l, o Paaluonio vandenvietėje 1,36 mg/l, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas boro kiekis 1 mg/l.

Informuota Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba Kauno departamentas.

            UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

 

Administracija