Naujienos

Jakšių ir Petkūnų k. Kėdainių raj. gyventojams

2022 02 23

Jakšių ir Petkūnų k. Kėdainių raj.

Gyventojams

   Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2022 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Petkūnų ir Jakšių k., Kėdainių r. pas gyventojus ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinių (cheminių) geriamojo vandens rodiklių parametro verčių, t.y. Jakšių k. pas gyventoją nustatytas vario kiekis yra 11,3 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 2,0 mg/l, o Petkūnų k. pas gyventoją nustatytas nikelio kiekis 38,9 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 20 µg/l.

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija 2022-02-17 d. atliko pakartotiną tyrimą ir nustatė, kad Jakšių k. pas vartotoją vario kiekis yra 0,02 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 2,0 mg/l, o Petkūnų k. pas vartotoją nustatytas nikelio kiekis <10 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 20 µg/l.

Geriamas vanduo Jakšių ir Petkūnų kaime atitinka HN 24:2017 vandens kokybės ir saugos reikalavimus.

 

Administracija