Naujienos

Langakių k., Kėdainių raj. gyventojams .

2022 02 23

Langakių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. vasario 23 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022 m. vasario 17 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko pakartotinus po dezinfekavimo darbų geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Langakių k. pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų neaptikta ir geriamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.

           

 

Administracija