Naujienos

Langakių k. Kėdainių raj. gyventojams dėl vandens gręžinio remonto, plovimo ir chloravimo darbų kovo 1-2 dienomis

2022 02 28

 

Patikslinimas:

Kad plovimo ir chloravimo  darbai vandens gręžinyje ir vandentiekio tinkluose būtų efektyvesni pagal specialistų rekomendacijas prailginamas darbų laikas, t. y. nuo š. m. kovo 1  dieną   8,00 val. iki  kovo 2 d. 09,00 val. Langakių k., Kėdainių r. nebus tiekiamas vanduo.

Dėl  plovimo ir chloravimo  darbų vandens gręžinyje ir vandentiekio tinkluose š. m. kovo 1  dieną  nuo 8,00 val. iki  18,00 val. Langakių k., Kėdainių r. nebus tiekiamas vanduo.

 

Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

               UAB „Kėdainių vandenys“ Tel. (8-347) 51341; 865041444

 

 

Langakių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022-02-28 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Langakių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų kiekis Langakių k. iš gręžinio 13 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus turėtų būti 0.

            Pranešame, kad šių metų kovo 1 dieną nuo 8 val. iki 18 val. Langakių kaime bus saugiai atliekami geriamojo vandens gręžinio remonto, plovimo ir chloravimo darbai. Darbus vykdys UAB „Hidrogeologija“. Laikinai gali būti nutrauktas geriamo vandens tiekimas.  

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

 

Administracija