Naujienos

Barkūniškio ir Meironiškio gyvenviečių, Kėdainių raj. gyventojams

2022 03 01

Barkūniškio ir Meironiškio gyvenviečių, Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Barkūniškio ir Meironiškio gyvenvietėse pas vartotoją ir nustatė, kad Barkūniškio gyvenvietėje drumstumo kiekis yra 9,7 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas 4 NTU, spalva 38 mg/l Pt, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas 30 mg/l Pt ir amonis 0,879 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas 0,5 mg/l, o Meironiškio gyvenvietėje drumstumo kiekis yra 7,2 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas 4 NTU, spalva 35 mg/l Pt, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas 30 mg/l Pt.

       Geriamajame vandenyje esantis amonio kiekis, spalva ir drumstumas yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini geriamojo vandens mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.        

Administracija