Naujienos

Dėl geriamojo vandens kokybės Kunionių k., Kėdainių raj.

2022 04 06

Dėl geriamojo vandens kokybės Kunionių k., Kėdainių raj.      

UAB „Kėdainių vandenys“ vykdo Kėdainių r. Kunionių miestelio vandentiekio tinklų plėtrą bei siekia užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę vartotojams, kuri atitiktų Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“, š.m. kovo 24-25 dienomis UAB „Kėdainių vandenys“ atliko vandens gerinimo stoties įrengimų ir vandentiekio magistralinių tinklų, esančių Kunionių k., Kėdainių r., dezinfekavimo ir plovimo darbus (toliau Darbai). Darbų metu nuolat buvo tiriamas geriamasis vanduo tinkluose ir baigti tinklų plovimo darbai tik pasiekus leistinas koncentracijas geriamajame vandenyje.

UAB „Kėdainių vandenys“ užtikrina, jog tiekiamas geriamasis vanduo Kunionių k., Kėdainių r. atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ ir yra saugus ir sveikas vartoti. 

Dėl informacijos socialiniame tinkle 

                      Informuojame, jog UAB „Kėdainių vandenys“ Kunionių k., Kėdainių r., bendruomenės pirmininkui(-ei) nėra pateikusi informacijos, kuri yra nurodyta socialiniuose tinkluose, todėl bendrovė nėra kompetentinga komentuoti ar paaiškinti tokios informacijos (pvz. „hidrachloridas“ ir t.t.), nes ji yra neteisinga ir klaidinanti.

                      Gyventojai apie geriamojo vandens kokybę Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nuolat yra informuojami internetiniame tinklalapyje www.kedainiuvandenys.lt.

UAB „Kėdainių vandenys“ baigia įdiegti papildomas informavimo priemones (SMS pranešimai, el. laiškai), kurios padės ateityje tinkamai informuoti gyventojus apie planuojamus geriamojo vandens ir/ar nuotekų paslaugų sutrikimus bei atliekamus darbus. 

Administracija