Naujienos

DOTNUVOS, ŠLAPABERŽĖS, PAJIESLIO IR AŽYTĖNŲ K. KĖDAINIŲ RAJ. Gyventojams

2022 04 13

DOTNUVOS, ŠLAPABERŽĖS, PAJIESLIO IR AŽYTĖNŲ K. KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

   Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022.03.24 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotiną geriamojo vandens tyrimą Dotnuvos, Šlapaberžės, Pajieslio ir Ažytėnų k. iš gręžinio ir  pas vartotoją iš čiaupo ir nustatė, kad vario kiekis vandenyje yra mažiau už 0,02 mg/l ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams“.

                     

Administracija