Naujienos

Kunionių ir Dvaro k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 04 19

Kunionių ir Dvaro k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. balandžio 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022 m. balandžio 13 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Kunionių ir Dvaro k. pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų neaptikta ir geriamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.

 

Administracija