Naujienos

Krakių mstl., Kėdainių raj. gyventojams

2022 04 27

KRAKIŲ MSTL., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. balandžio 27 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2022.04.21 d. atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Krakių mstl. vandenvietėje ir nustatė, kad geriamajame vandenyje koliformionių bakterijų skaičius atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ .                  

 

Administracija