Naujienos

VIKAIČIŲ K., KĖDAINIŲ RAJ. Gyventojams

2022 04 27

VIKAIČIŲ K., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. balandžio 27d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-04-19 d. atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Vikaičių kaime pas vartotoją vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas amonio kiekis 0,912 mg/l, kai pagal HN24:2017 turi būti iki 0,5 mg/l, drumstumas 30 mg/l,  kai pagal HN24:2017 gali  būti iki 4NTU ir spalva 64 mg/l Pt, kai leidžiama iki 30 mg/l Pt.

Vandenyje esantis amonis, drumstumas ir spalva yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

 

Administracija